ΡΑΒΔΟΙ ΣΤΡΟΓΓΥΛΕΣ

Ράβδοι θερμής ελάσεως με προφίλ στρογγυλό