ΒΟΛΒΟΛΑΜΕΣ

Ράβδοι θερμής ελάσεως με προφίλ λάμας φέρουσας βολβό στη μια πλευρά