ΓΩΝΙΕΣ ΑΝΙΣΟΣΚΕΛΕΙΣ

Ράβδοι θερμής ελάσεως με προφίλ γωνίας ανισοσκελούς