ΓΩΝΙΕΣ ΙΣΟΣΚΕΛΕΙΣ

Ράβδοι θερμής ελάσεως με προφίλ γωνίας ισοσκελούς